Dotacje

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji oraz poprawa jakości i efektywności produkcji w zakładzie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
 • 1. Podniesienie poziomu technologicznego posiadanego parku maszynowego, który wprowadzi nowe procesy produkcji w zakresie:
    •  Pasteryzacji natryskowo- zanurzeniowej warzyw,
    •  Wykrawania zanieczyszczeń w zamkniętych opakowaniach szklanych za pomocą promieni X.
    •  Automatycznej produkcji pikli ogórkowych i ogórków krojonych.
 • 2. Wprowadzenie pełnej automatyzacji w zakresie pasteryzacji przetworów owocowo- warzywnych oraz produkcji pikli ogórkowych i ogórka krojonego – wyeliminowanie całkowicie pracy ręcznej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników, zwiększenie wydajności i jakości produkcji.
 • 3. Udoskonalenie w zakresie wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb urządzeń technologicznych zasilanych parą oraz wprowadzenie istotnej zmiany w technice grzewczej w aspekcie środowiskowym i klimatycznym.
 • 4. Uzyskanie wysokiego
 • poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości produktu gotowego na skutek zastosowania promieni X do wykrywania zanieczyszczeń oraz ciał obcych w zamkniętych opakowaniach szklanych.
 • 5. Wprowadzenie zmian technologicznych w zakresie krojenia warzyw, dozowania chrzanu, dozowania przypraw oraz zakręcania słoi – wprowadzenie automatyzacji.
 • 6. Usprawnienie gospodarki magazynowej poprzez zmniejszenie kosztów w obszarze kosztów opakowania, robocizny oraz start spowodowanych uszkodzeniami podczas magazynowania.
 • 7. Poprawę jakości produktu gotowego.