Dotacje

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji oraz poprawa jakości i efektywności produkcji w zakładzie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
 • 1. Podniesienie poziomu technologicznego posiadanego parku maszynowego, który wprowadzi nowe procesy produkcji w zakresie:
    •  Pasteryzacji natryskowo- zanurzeniowej warzyw,
    •  Wykrawania zanieczyszczeń w zamkniętych opakowaniach szklanych za pomocą promieni X.
    •  Automatycznej produkcji pikli ogórkowych i ogórków krojonych.
 • 2. Wprowadzenie pełnej automatyzacji w zakresie pasteryzacji przetworów owocowo- warzywnych oraz produkcji pikli ogórkowych i ogórka krojonego – wyeliminowanie całkowicie pracy ręcznej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników, zwiększenie wydajności i jakości produkcji.
 • 3. Udoskonalenie w zakresie wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb urządzeń technologicznych zasilanych parą oraz wprowadzenie istotnej zmiany w technice grzewczej w aspekcie środowiskowym i klimatycznym.
 • 4. Uzyskanie wysokiego
 • poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości produktu gotowego na skutek zastosowania promieni X do wykrywania zanieczyszczeń oraz ciał obcych w zamkniętych opakowaniach szklanych.
 • 5. Wprowadzenie zmian technologicznych w zakresie krojenia warzyw, dozowania chrzanu, dozowania przypraw oraz zakręcania słoi – wprowadzenie automatyzacji.
 • 6. Usprawnienie gospodarki magazynowej poprzez zmniejszenie kosztów w obszarze kosztów opakowania, robocizny oraz start spowodowanych uszkodzeniami podczas magazynowania.
 • 7. Poprawę jakości produktu gotowego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji oraz poprawa jakości i efektywności produkcji w zakładzie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Podniesienie poziomu technologicznego posiadanego parku maszynowego, który wprowadzi nowe procesy produkcji w zakresie;

 • Automatycznej obróbki buraka czerwonego,
 • Automatycznego mycia szczawiu,
 • Sortowania ogórków,
 • Automatycznej redukcji azotanów z wody pitnej,
 • Wprowadzenie pełnej automatyzacji w zakresie przygotowania buraka czerwonego i szczawiu do przetwarzania – wyeliminowanie całkowicie pracy ręcznej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników, zwiększenie wydajności i efektywności produkcji, obniżenie kosztów zużycia wody, poprawa ergonomii pracy.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez wdrożenie odnawialnych źródeł energii - realizacja zadania wpłynie na obniżenie kosztów zużycia energii, emisji CO2, emisji pyłów, ograniczenie kosztów przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, ograniczeniu zużycia paliw kopalnych oraz dywersyfikację źródeł energii – zmniejszenie uzależnienia od importu energii, co pociąga za sobą wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Zadanie promuje ideę odnawialnych źródeł energii bezpośredniemu użytkownikowi jako energii wytwarzanej lokalnie.
Uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości produktu gotowego na skutek zastosowania systemu uzdatniania wody, który usuwa zanieczyszczenia mechaniczne oraz uzdatnia wodę wolną od manganu, żelaza oraz dużych ilości substancji organicznych.
Zwiększenie efektywności produkcji w zakresie naklejania etykiet w systemie automatycznym na opakowania o kształcie cylindrycznym.
Powiększenie powierzchni produkcyjnej – koszty budowy związane z montażem zakupowanych w ramach projektu maszynami.